Polish phrases #1501-1520 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1501
Part &operation:
info
1502
Particle count
info
1503
Particle longevity
info
1504
Particle size
info
1505
Password is hidden
info
1506
Paste Handler
info
1507
Paste image
Wklej obraz
info
1508
Paste style
Nie ma Paste style
info
1509
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Wklej przeciągany obraz (y) w postaci pływających wybierz
info
1510
Paste:
info
1511
Pasted
info
1512
Path
Katalog
info
1513
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Scieżka do tematów pomocy html, który będzie pokazany po kliknięciu przycisku Pomoc. Jeśli to pole zostanie puste, przycisk Pomoc będzie ukryty.
info
1514
Path to environment map
info
1515
Path to height map
info
1516
Pattern fill
Wypełnij wzorem
info
1517
Pavement
info
1518
Pencil
Ołówek
info
1519
Pentagon
info
1520
Perform the last undone action again.
Powtórz cofniętą akcję
info
I wish there were...
Select background