Polish phrases #381-400 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
Bounds:
info
382
Box Blur
info
383
Box blur
info
384
Box blur...
Pole nieostrości...
info
385
Brick
info
386
Brighten
Rozjaśnij
info
387
Brightness
Jasność
info
388
Brightness influences the luminance of the entire image by adding the given value to every pixel.
Jasność zmienia jaskrawość każdego piksela w obrazie.
info
389
Brightness...
Jasność...
info
390
Brush
Pędzel
info
391
Built-in shadow
info
392
Busy
Zajęty
info
393
Button1
Przycisk1
info
394
Button2
Przycisk2
info
395
Bézier transformation
Transformacja Beziera
info
396
Cancel
Cancel
info
397
Cancel - stop processing
Anuluj - zatrzymuje przetwarzanie
info
398
Cancel drawn shape
Anuluj narysowany kształt
info
399
Cancel image selection
Anuluj zaznaczenie obrazu
info
400
Cancel|Continue working with the document.
Anuluj|Kontynuuje pracę z dokumentem.
info
What about ICL files?
I wish there were...