Polish phrases #601-620 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Create a new frame. Select where to add it.
Tworz nową klatkę. Wybierz gdzie ją dodać.
info
602
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Tworzy nowy obraz z wszystkich klatek animacji umieszczonych w jednym lub kilku rzędach.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Więcej informacji</a>
info
603
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
info
604
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
info
605
Create animated fire
Stwórz animowany ogień
info
606
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
info
607
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
info
608
Create cursor
Utwórz kursor
info
609
Create filmstrip
Utwórz przezrocze
info
610
Create filmstrip...
Utwórz przezrocze...
info
611
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Zrób szklany efekt przez nieostrość tła pod półprzezroczystymi rejonami.
info
612
Create image
Twórz obrazek...
info
613
Create mouse cursor
Stwórz kursor
info
614
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Zrób nowe komendy|Duplikuj komendy|Usuń komendy|Przesuń wyżej|Przesuń niżej|Importuj komendy|Eksportuj komendy|
info
615
Create new document from a template.
Nowy z szablonu
info
616
Create new image document using current contents of clipboard.
Utwórz nowy dokument obrazu wykorzystując bieżącą zawartość schowka.
info
617
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
info
618
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
info
619
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
620
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Utwórz nowy obraz rastrowy z bieżącej zawartości pulpitu Windows.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons