RealWorld Icon Editor - infomace o verzích

Přihlásit nebo zaregistrovat.

RealWorld Icon Editor - verze 2010.1

Verze 2010.1 byla vydána 12. července 2010.

Významnou novou funkcí této verze jsou vrstvy. Vrstvy (s efekty) lze využít při úpravách jednotlivých obrázků nebo celých ikon. Uživatelské rozhraní konvertoru obrázků na ikony bylo zjednodušeno a zobrazuje živé náhledy na generovanou ikonu.

Zabudovaný 3D editor je schopný automaticky množit objekty, a proto je nyní mnohem jednodušší vytvářet věci složené mnoha podobných částí - jako pyramida, tráva nebo ulity.

Nová verze je též dostupná jako plně přenosná neinstalující se zip package and works on Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (there are minor limitations in look and feel on Windows 2000). Native 64-bit edition is available.

New features

 • Vrstvy - vrstvy (s libovolnými efekty) mohou být použity v obrázcích a ikonách.
 • Vylepšený převod obrázků na ikony - konvertot má nové uživatelské rozhraní s méně ovládacími prvky a s náhledy. Změny v algoritmu znamenají ostřejší obrázky.
 • Nové kreslicí nástroje - několik nových nástrojů (LASSO, MOVE, FILL, SELECT s XXX) z Paint.COM.
 • Výlepšený nástroj TEXT - umí kreslit natočený text.
 • Změněný výběr barev - uživatelem vybraný rozsah a přesnost barev. Historie naposledy použitých barev.
 • Jednodušší pamel materiálu ve 3D - nyní je jednodušší nastavovat průhlednost objektů.
 • Iterátor pro 3D objekty - komponentu 3D objektu lze namnožit a parametrizovat. Toto lze využít pro vytvoření věcí jako je tráva.
 • Vylepšení použitelnosti v 3D editoru - nová metoda otáčení, lépepracující výběr komponent v 3D okně.
 • Překlady - uživatelské rozhraní lze přeložit do jakéhokoli jazyka a sdílet s ostaními uživateli.
 • Chytřejší průvodci - vytváření nových obrázků a ikon je rychlejší a jednodušší (méně vyskakujících oken).
 • Vylepšené Zpět - vrácení více kroků zpět lze provést najednou. Kroky mají jména podle vykonaných akcí.
 • Panel knihovny médií - panel s obsahem knihovny médií je dostupný při úpravách obrázků nebo 3D objektů.
 • Přepracovaná Online stránka - Online stránka obsahuje tutoriály, stahovatelná média a plug-iny.

Opravené chyby

 • Filtr rozmazání nesprávně přikládal pixelům na pravém a dolním okraji větší váhu.
 • Četné další opravy menších chyb...

Známé problémy

 • Windows 64-bit: Převod obrázků mezi různými barevnými hloubkami je pomalejší.
 • Windows 64-bit: filtry Adobe Photoshopu nelze použít (filtry nejsou dostupné v 64-bitové verzi).
 • Kombinace textury a materiálu je interpretována rozdílně v OpenGL a raytracingovém zařízení. Implementace v OpenGL může být v budoucnosti upravena, aby odpovídala raytracingu.
 • Pokus otevřít současně 63 oken znemožní další práci s aplikací.

RealWorld Icon Editor - version 2008.1

Verze 2008.1 byla uveřejněna 15. května 2008. Archiv starších verzí.

Tato verze zavádí podporu knihoven ikon (soubory .icl) a zcela přepracovaný editor rastrových obrázků s libovolným výběrem, pod-pixelovou přesností pro souřadnice tvarů, podporou tlaku u tabletů, gesty myši a moderním vzhledem. Další významnout funkcí je schopnost ukládat vytvořené soubory do databáze a přidávat k nim značký. Aplikační nápověda je nyní na webu.

Podpora pro sarší Windows systímy byla ukončena. Nová verze je plně podporována na Windows XP a Vista a funguje s menšími omezeními na Windows 2000. 64-bitová edice je k dispozici.

Nová funkcionalita

Rastrový editor

 • Obrazové masky (výběry) - vytváření a úpravy výběrů pomocí kreslicích nástrojů. Výběry jsou používány obrazovými filtry, včetně filtrů kompatibilních s Adobe Photoshopem.
 • Libovonlé zvětšení editoru - rastrový editor zobrazuje obrázke s libovolným (ne-celočíselným) zvětšením.
 • Gesta myši - pomocí gest myši je lze spoučtět filtry, měnit kreslící nástroje, style výplně nebo způsoby kreslení, vracet zpět poslední akci, apod.
 • Předvolby nástorů - nástroje, styly, způsoby kreslení a aktivní barvy lze uložit do pojmenované předvolby.
 • Skriptování - nové možnosti pro skriptování. Filtry jako Úpravy RGB, přidání rámečku, rozmazání pohybem, zkosení používají skript a jsou přesto dostatečně rychlé.
 • Nové obrazové filtry - záření, rozmazání (libovolný poloměr), odstranění detailů, vodotisk, auto-kontrast.
 • Nové nástroje - nástroje pro klonování, retušování, ořezávání, kreslení štětcem (včetně podpory tlaku z tabletu).
 • Aktualizované nástroje - transformace umí oráčet a perpsektivně deformovat, vyplňování má několik způsobů porovnávání odchylky.
 • Pod-pixelová přesnost nástrojů - souřadnice nemusejí být pouze celočíselné.
 • Kontrolní body pro nástroje - po nakreselní tvaru se zobrazí kontrolní body a umožní ho dotvořit.
 • Styly výplní - tvary lze vyplnit vzory nebo gradienty.
 • Vzorník barev - přidávání standardních barev, nahrávání a ukládání vzorníku.
 • Zachycení polochy - nový wizard zachytí celou plochu Windows.
 • Rozšiřitelnost - kreslicí nástroje a výplňové styly jsou plug-iny.

Ostatní

 • Mac OS Leopard ikony - upravy ikon ve formátu 512x512 pixelů pro Mac.
 • Export do všech variant .bmp - včetně 4-bitových a 8-bitových formátů s RLE kompresí.
 • Tooltipy pro tažené soubory - při tažení souborů z Průzkumníka do RWIE se zobrazuje tooltip s nápovědou.
 • Tooltipy pro ovládací prvky - kontextová nápověda pro ovládací prvky v oknech je zobrazovaná jako tooltipy (lze vypnout).
 • Rozšíření dávkového módu - nová operace: extrakce ikon ze souborů. 2 vlastní operace místo jedné custom + schopnost nahrát a uložit operaci.
 • Knihovny ikon (.icl) - otevření/uložení/přidání ikony/odstranění ikony/úprava ikony/export ikony + skriptování.
 • Náhledy na naposled uložené soubory - více naposled použitých souborů a příjemnější uživatelské rozhraní.
 • Značkovaná knihovna - schopnost ukládat soubory do databáze a přidávat k nim značky.
 • Ovládaní klávesnicí pro 3D editor - šiply, PageUp a PageDown (+SHIFT or CTRL) posunují vybranými kontrolními body v prostoru.
 • Použití fontu Segoe na Windows Vista.

Opravené chyby

 • Vylepšená kompatibility s Adobe Photoshop filtry.
 • Uložení ikony v Mac formátu neselže při prvním pokusu.
 • Četné další opravy menších chyb...

RealWorld Icon Editor - verze 2006.2

Version 2006.2 byla zveřejněna 12 února 2007. Archiv starších verzí.

Verze obsahnuje vylepšení v mnoha oblastech. Uživatelské rozhraní aplikace je jednodušší a více provázané, přibyly nové obrazové filtry, kreslicí nástroje, podpora ikon pro Mac OS, dávkové operace, schopnost parametrizovat 3D modely a další.

Doba pro upgrady zdrarma u profesionální licence byla prodloužena na 2 roky (se zpětnou platností). Ovlastníci osobní licence mohou získat novou verzi za sníženou cenu 100 Kč.

RealWorld Icon Editor dovoluje vytvářet ikony pro Windows Vista ja plně kompatibilní s 32-bitovou i 64-bitovou edicí Windows Vista. Více informací o podpoře vysokého rozlišení displejů ve Windows Vista.

Nová funkcionalita

 • Kreslicí nástroj pro polygony - kreslení obrýců polygonů, vyplněných polygonů nebo polygonů vyplněných alternativní barvou s definovaným stylem zlomů a šířkou čáry.
 • Náhledd na výsledek obrazových filtrů - filtry a transformace mohou být zkonfigurovány, aby zobrazovaly náhled na výsledek operace.
 • Podpora CMYK JPEGů - aplikace umí číst JPEG obrázky s barevnými kanály CMYK.
 • Nové a vylepšené obrazové filtry - operace přidání stínu a konvoluční filtry jsou nyní rychlejší a uživatelsky příjemnější.
 • Podpora fomrátu ikon pro Mac OS - lze používat .icns a .bin soubory.
 • Spuštění filtru na každou komponentu - umožní aplikovat filtry např. na každý obrázek v ikoně najednou.
 • Zjednodušení převodu obrázků na ikony - rychlá volba formátů pomocí zaškrtávátek.
 • Poslání ikony do online knohovny ikon (anglicky) - vystavte své ikony na webu přímo z aplikace.
 • Úpravy ostaních aplikací - nahrazení (nebo přidání) ikony v jakékoli 32-bitové nebo 64-bitové Windows aplikaci.
 • Použití filtrů kompatibilních s Adobe Photoshop - editor umí spustit na obrázek filtr kompatibilní s Adobe Photoshopem. Seznam vyzkoušených filtrů (anglicky).
 • Nové modifikátory chování v 3D editoru - 3D mřížka pro kontrolní body a rotace kolem dané osy.
 • Jednodušší určování materiálů a textur - vlastnosti materiálu 3D objektu lze zadat z uživatelky příjemného panelu.
 • Vylepšené ovládání kamery - nové způsoby nastení kamery v Renderovaném obrázku.
 • Více snímků v Renderovaném obrázku - jeden dokument může obsahovat několik snímků s různými parametry.
 • Parametrizované 3D modely - Unicorn3D modul pro parametrizaci byl vylepšen a Renderovaný obrázek je schopen parametry využít.
 • Dávkové operace - vytvoření ikony z obrázku, konverze mezi Windows a Mac OS formáty, vytvoření náhledů na ikonu, vytažení obrázků z ikony a definice vlastní dávkové operace.
 • Rychlejší start - rychlost spuštění aplikace vyšší, především na systémech s mnoha nainstalovnými programy.
 • Kontextová nápověda - kontextová nápověda je přístupná v hlavním okně pomocí tlačítka v nástrojové liště nebo menu.
 • Správce plug-inů - nástroj pro reset konfigurace a povolení/zakázání externích plug-inů. Vytvořte vlastní plug-iny pomocí RealWolrd SDK.

Opravené chyby

 • Nástroj pro kresení textu nyní správně aplikuje styly a umožní napsat více řádků najednou.
 • Zařízení pro renderování pomocí metody sledování paprsku lépe zvládá malé trojúhelníky a škálovací transformace.
 • Další méně významné chyby...

RealWorld Icon Editor - verze 2006.1

Archiv starších verzí.

Tato verze obsahuje zásadní vylepšení v možnostech úprav obrázků, převodu obrázků na ikony a v uživatelském rozhraní. Aplikace se chová jako standardní editor obrázků bez nutnosti přepínat mezi módy prohlížení a úprav a obsahuje více zabudovaných obrázkových filtrů a operací. Převod obrázků na ikony byl vylepšen jak vnitřně tak navenek - k dispozici je jednoduchý průvodce a nástroj pro dávkové zpracování. Aplikační menu a nástrojové lišty jsou plně konfigurovatelné a vyladěné pro každý uživatelksý scénář.

Nová verze editoru ikon RealWorld pomáhá při tvorbě Windows Vista ikon. Rastrový editor umožňuje rychle vytvořit vržený stín a v 3D editoru lze zadat reflexivitu materiálů a vytvořit tak realistické odrazy.

Nová funkcionalita

 • Odraz a lom světla - podporováno v raytracingovém rendereru; umožňuje lepší simulaci skla, vody a jiných reflexivních povrchů.
 • Generování palety a dithering - možno pozorovat při úpravách 16- a 256-barevných ikon. Aplikace umožní kreslit jakoukoli barvou a automaticky upravuje paletu a ditheruje obrázek.
 • Gama korekce - konfigurovatelná pro raytracing a při převodu obrázku na ikonu.
 • Alfa kanál pro JPEG2000 - je nyní plně podporován při čtení a zápisu.
 • Ukládaní do GIFu - export obrázku do GIFu s průhledností a daným maximálním počtem barev.
 • Zjednodušená správa obrázků - scénaře pro přohlížeč a editor obrázků byly sloučeny. Obrázkové soubory jsou otevírány rovnou v editačním módu a ukládány v původním formátu.
 • Vržený stín - tento nástroj pro úpravu rastrových obrázků vytváří stíny ve stylu Windows Vista.
 • Otevírání/ukládání - možnost přidat a odebrat oblíbené složky pomocí jednoho kliknutí.
 • Převod obrázku na ikonu - jsou podporovány velikosti od 1x1 do 256x256 pixelů, včetně obdélníkových tvarů se zachováním poměru stran. Je možno aplikovat přiostření nebo zjemění na každý generovaný obrázek zvlášť.
 • GUI pro převod obrázků na ikony - nový průvodce a dávkový procesor.
 • Zlepšení v rastrovém editoru - míchací mód "Kreslit pod", kreslení lomených čar s konfigurovatelnými spoji a zakončeními. Kontrolní body křivek a lomených čar je možné přesouvat. Souřadnice kurzoru jsou zobrazovány ve stavovém řádku.
 • Správa konfigurace - možnost exportovat a importovat layouty oken a a příkazy menu.
 • Textury pro 3D-text - textury (včetně bump-map) lze použít s U3D modulem 3D Text.
 • Míchání obrázků pomocí přetažení myší - je-li obrázkový soubor odtažen z Průzkumníka Windows na okno rastrového editoru, objeví se jako nový výběr v tomto okně. Podobné pravidlo platí pro soubory ikon a okno se seznamem obrázků ikony.
 • Obrázkové transformace - rotatce o libovolný úhel a perspektivní transformace.
 • Obrázkové filtry - zaostření, rozmazání, vyhlazení, odstranění hladiny, přidání stínu, rozmazání pohybem, ... Filtry je možné upravovat v java-scriptu a aplikovat na celý obrázek nebo na vybraný obdélník (při úpravách obrázku).
 • Konfigurovatelné menu a nástrojové lišty - menu a nástrojové lišty jsou souřástí konfigurace layoutu oken.
 • Další drobná vylepšení...

Opravené chyby

 • Nedokončená obrázková operace (např. přesun obdélníkové oblasti) je automaticky dokončena před uložením obrázku.
 • Další méně významné chyby...

Známé problémy

 • Při psaní textů do obrázků je ignorována volba 'kurzíva' nebo 'tučně', pokud ji font nepodporuje přímo.
 • Windows 64-bit: Převod obrázků mezi různými barevnými hloubkami je pomalejší.
 • Kombinace textury a materiálu je interpretována rozdílně v OpenGL a raytracingovém zařízení. Implementace v OpenGL může být v budoucnosti upravena, aby odpovídala raytracingu.
 • Pokus otevřít současně 63 oken znemožní další práci s aplikací.

RealWorld Icon Editor - verze 2005.2.1

Tato verze již není k dispozici.

Verze 2005.2.1 byla zveřejněna 20. srpna 2005.

Vydáním této mini-verze se RealWorld Icon Editor stal prním editorem ikon s podporou pro Windows Vista ikony. Windows Vista používá velké 256x256 obrázky a snižuje velikost souborů ikon pomocí PNG komprese.

Nová funkcionalita

 • Zvětšení v rastrovém editoru - minimílní zvětšení rastrovém editoru bylo sníženo z 4x na 2x pro komfortnější úpravy velkých ikon na menších diplejích.
 • Komprimované ikony - aplikace čte a zapisuje ikony s PNG-kompresí ve Windows Vista formátu. [obrázek: ukládání Vista ikon]

RealWorld Icon Editor - verze 2005.2

Tato verze již není k dispozici.

Verze 2005.2 byla zveřejněna 6. srpna 2005.

Mottem této verze bylo zpřístupnění funkcionality začínajícím uživatelům, aby mohli maximálně využít potenciál našeho software.

K této verzi nabízíme licence tří typů: domácí, profesionální a podnikovou. Novinkou je domácí licence s řádově nižší cenou a plnou funkcionalitou. Tato licence je určená pro jednotlivce, kteří budou využívat program pouze k nekomerčním účelům.

Nově je k dispozici verze pro počítače s 64-bitovými Windows a procesory AMD Athlon A64, Intel Pentium 4 6xx a kompatibilními. Tento OS, podobně jako Windows 98, Me a NT4, není plně podporován.

Nová funkcionalita

 • Kreslení křivek - v editoru obrázků je nyní možné kreslit křivky procházející zadanými body. Křivka může mít vyhlazené okraje a libovolnou šířku. [obrázek: kreslení křivek]
 • Lineární filtrování - nástroj pro přesun a změnu velikosti obdelníkové oblasti v editoru obrázků byl obohacen o možnost lineárního filtrování pro vyšší výslednou kvalitu. Funkce je dostupná i jako operace, která převzorkuje celý obrázek najednou.
 • Filtr "Obarvení" - nový filtr pro obarvení obrázku jednou barvou nebo převod na šedotónovou verzi. [obrázek: filtr obarvení]
 • Vylepšené ovládání v editoru rastrových obrázků - intuitivnější chování při výběru barvy pomocí barevných oblastí, Ctrl-A vybere celý obrázek, Ctrl-Z zruší nedokončený přesun nebo křivku. Vybranou oblast lze posunovat šipkami.
 • 3D modelování - nové základní tvary pro rychlejší 3D modelování: torus a cisterna. [obrázek: 3D primitiva]
 • Převod 3D objektu na renderovaný obrázek - nová operace pro urychlení práce.
 • Zjednodušení nastavení kamery pro renderovaný obrázek - kamera je automaticky synchronizována s pohledem pro procházení scény, kliknutím na tlačítko lze nastavit kameru podle pohledu 3D editoru, přidáno tlačítko pro nastavení orientace osy Y.
 • Bump-mapování - raytracingové renderovací zařízení je schopné využít normálovou texturu pro bump-mapping (pokroucená plocha). Normálovou texturu je nutno zadat v Unicorn3D objektech jako texturu #2. [obrázek: bump-mapování]
 • Vylepšené ovládání v editoru renderovaných obrázků - při zapnutí a vypnutí průhledného pozadí je automaticky upraveno renderovací zařízení. Nastavení lze provést i z kontextového menu.
 • Otevírání a ukládáni dokumentů - přidána tlačítka pro rychlé přepínání adresářů.
 • Ikonky pro layouty - layout může mít přiřazenu ikonu.
 • Layoutové operace v hlavním menu - layoutově závislé operace jsou nyní přístupné mimo nástrojovou lištu i z hlavního menu "Dokument".
 • Nový layout pro editování ikon - zobrazení všech obrázků v ikoně najednou. [obrázek: editování ikon]
 • Kontextová nápověda - pro každý layout existuje stránka s nápovědou, kde naleznete přehled akcí, které jsou pro daný layout typické. Nápověda je zobrazena kliknutím na ikonu žárovky v hlavní nástrojové liště. 
 • Automatická detekce nových verzí - možnost automaticky, jednou týdně kontrolovat, je-li k dispozici nová verze nebo záplata.
 • Další drobná vylepšení...

Opravené chyby

 • Chybně zapamatovaný poslední layout.
 • Problémy s otevíráním a ukládáním na některých verzích Windows.
 • Chybně interpretovaná spekulární složka v souborech 3D Studia a v raytracingu.
 • Nesprávný layout při otevření ve stejném okně.
 • Funkce Undo v Unicorn3D dokumentech.
 • Chyba při detekci bodu, který je ve skupině s nastavenou škálovací transformací.
 • Chyba při modifikaci složené rotace v 3D.
 • Problémy se zápornými čísly v skriptovaných dialozích.
 • Další méně významné chyby...

Známé chyby

 • Při psaní textů do obrázků je ignorována volba 'kurzíva' nebo 'tučně', pokud ji font nepodporuje přímo.
 • Windows 64-bit: Převod obrázků mezi různými barevnými hloubkami je pomalejší.
 • Kombinace textury a materiálu je interpretována rozdílně v OpenGL a raytracingovém zařízení. Implementace v OpenGL může být v budoucnosti upravena, aby odpovídala raytracingu.
 • Pokus otevřít současně 63 oken znemožní další práci s aplikací.
 • Při používání kláves s šipkami pro pohyb mezi ovládacími prvky v okně s vlastnostmi kreslícího nástroje dojde k zatuhnutí aplikace. Než bude chyba odstraněna, používejte v tomto případě pouze myš.

RealWorld Designer - verze 1.2.2005.0417

Tato verze již není k dispozici.

První zveřejněná verze, uvolněná 17. dubna 2005.

Nová funkcionalita

 • Možnost zobrazit a editovat kontrolní body z několika skupin.
 • Ukládání obrázků do formátu BMP.
 • Rotace editovatelná v 3D pohledu.
 • Modelování pomocí základních tvarů.
 • Zobrazení kontrolních bodů po kliknutí na příslušný 3D objekt.
 • Symetrie pro NURBS plochy.
 • Vyplňování oblasti gradientem s tolerancí.
 • Nápověda a tutoriály.
 • Knihovna ikon a 3D objektů.
 • Volitelný alfa-kanál v rastrovém obrázku.
 • Další drobné změny...

RealWorld Designer - verze 1.1.2005.0130

Tato verze není k dispozici.

Vnitřní, nezveřejněná verze z 30. ledna 2005.

Funkcionalita

 • Editace, extrahování a generování ikon z obrázků.
 • Import obrázků ve formátech BMP, DDS, JPG, JPEG2000, PNG, TGA, TIFF, PCX, PSD.
 • Export obrázků do PNG, JPG, JPEG2000.
 • Editace rastrových obrázků pomocí nástrojů kreslení, čára, elipsa, obdelník, text, vypnění oblasti, přesun a změna velikosti oblasti.
 • Vytváření a úpravy 3D objektů z NURBS ploch a sítí trojúhelníků.
 • Renderování 3D scén do obrázků.
 • Konfigurovatelné layouty pracovní plochy.
Vyberte pozadí
Co tavové ICL soubory?
Vista a Win 7 ikony

Přečtěte si, jak se Vista ikony liší od XP ikon.

Zjistěte, jak RealWorld editor ikon podporuje Vista ikony.