Danish phrases #761-780 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Donate...
Donér...
info
762
Dot count
Antal prikker
info
763
Down
Ned
info
764
Down-Left
Ned-venstre
info
765
Down-Right
Ned højre
info
766
Down-Up
Ned op
info
767
Download
Download
info
768
Drag and drop
Træk og slip
info
769
Drag hot spot
Træk hotspot
info
770
Drag the picture with your mouse to move it, zoom in and out with your mouse wheel. Alternatively use arrows, + and - keys.
Flyt billedet ved at trække med musen, zoom ind og ud med musens hjul. Alternativt kan piletasterne og +/- tasterne bruges.
info
771
Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex.
Træk punkterne for at angive en perspektiv transformering. Bevar konveks polygon.
info
772
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér lysstyrken med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
773
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér farvemætning med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
774
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér kontrasten med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
775
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér gamma med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
776
Drag the slider to set image height.
Brug skyderen til at sætte billedhøjden.
info
777
Drag the slider to set image width.
Brug skyderen til at sætte billedbredden.
info
778
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
Brug skyderen til at justere hastigheden mellem 25 og 400%.
info
779
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
Justér  farver med skyderne.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online hjælp</a>
info
780
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
Select background
I wish there were...