Danish phrases #581-600 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Create Arrow Shape
Opret pil
info
582
Create Cursor from Image
Opret markør fra billede
info
583
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Opret en 3D lignende effekt med fremhævede kanter.
info
584
Create a mouse cursor from the current image.
Opret markør fra aktuelt billede.
info
585
Create a new animated cursor with specified parameters.
Opret ny animeret markør med angivne parametre.
info
586
Create a new document.
Opret nyt dokument
info
587
Create a new empty raster image of given size.
Opret tomt billede med angivet størrelse
info
588
Create a new frame. Select where to add it.
Opret ny ramme og vælg placering.
info
589
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Opret nyt billede med alle animationens rammer placeret på række(r).<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Flere oplysninger</a>
info
590
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
Opret hjulmarkør med animeret rullende del.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">Flere oplysninger</a>.
info
591
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
Opret animeret markør der ligner et ur.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">Flere oplysninger</a>.
info
592
Create animated fire
Opret animeret flamme
info
593
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
Opret animerede krympende prikker i en cirkel.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">Flere oplysninger</a>.
info
594
Create animation
Opret animation
info
595
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
Opret animation ved at rotere et billede.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">Flere oplysninger</a>.
info
596
Create as "%s"
Opret som "%s"
info
597
Create cursor
Opret markør
info
598
Create filmstrip
Opret filmstribe
info
599
Create filmstrip...
Opret filmstribe...
info
600
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Opret glaseffekt ved at sløre baggrunden under semitransparente områder.
info
I wish there were...
What about ICL files?