Danish phrases #741-760 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Transformation
Transformering
info
742
Translated string:
Oversat streng:
info
743
Translation #1:
Oversættelse #1:
info
744
Translation #2:
Oversættelse #2:
info
745
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Tryk på Opdatering for at kontrollere, om der er flere til rådighed.
info
746
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Der er %i der er oversat af dig. Tryk på Upload for at dele med andre brugere.
info
747
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
748
Translation tables for this language are not available.
Oversættelsesskabelonen til dette sprog er ikke tilgængelig.
info
749
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
750
Triangle
Trekant
info
751
Triangles
Triangler
info
752
Triangles: %i
Triangler: %i
info
753
Turn headlight on or off in the current window with 3D graphics.
Slå hovedlyste til og fra i vinduet med 3D grafikken.
info
754
Turn scene lights on or off in the current window with 3D graphics.
Slå motivlys til og fra i 3D grafikkens aktuelle vindue.
info
755
Tutorials
Vejledninger
info
756
Two-sided
Tosidet
info
757
Type
Type
info
758
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
759
Type of the view in this panel.
Visning i dette panel.
info
760
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Fortrydelsesfunktionen deaktiveres. Vælg dette for optimal ydelse og minimalt hukommelsesforbrug.
info
What about ICL files?
Select background