Polish phrases #1281-1300 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
PSD Image
info
1282
PSD image files
info
1283
Paint objects under current background. Drawn object will be visible only if the current background is semitransparent.
Obiekty malowania pod aktualnym tłem. Rysowany obiekt będzie widoczny tylko jeśli aktualne tło jest półprzezroczyste.
info
1284
Paint over
Maluj nad
info
1285
Paint under
Maluj pod
info
1286
Panels
info
1287
Parameter
info
1288
Parameter:
info
1289
Parameterized text:
Parametryzowany tekst
info
1290
Parameters
info
1291
Paste Handler
info
1292
Paste image
Wklej obraz
info
1293
Paste style
Nie ma Paste style
info
1294
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Wklej przeciągany obraz (y) w postaci pływających wybierz
info
1295
Paste:
info
1296
Pasted
info
1297
Path
Katalog
info
1298
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Scieżka do tematów pomocy html, który będzie pokazany po kliknięciu przycisku Pomoc. Jeśli to pole zostanie puste, przycisk Pomoc będzie ukryty.
info
1299
Path, where to save the processed file. If the file exists, it will be overwritten unless it has a read-only flag. Following placeholders can be used: %BATCH% - temporary folder, %FOLDER% - original folder, %NAME% - original name, %EXT% - original extension, %INDEX% - batch counter.
info
1300
Pattern fill
Wypełnij wzorem
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?