Polish phrases #141-160 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Account
Konto
info
142
Activate RealWorld Photos
info
143
Activate tag
info
144
Active tab:
info
145
Add Gradient to Swatch
info
146
Add Rectangular Border
info
147
Add Watermark
Dodaj znak wodny
info
148
Add a rectangular border.
Dodaj prostokątną ramkę.
info
149
Add a shadow of given intensity and offset.
Dodaj cień danej intensywności i offsetu
info
150
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
info
151
Add a shadow to the drawn shape.
Dodaj cień do rysowanego kształtu.
info
152
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Dodaj obraz znaku wodnego lub tekst do obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Więcej informacji</a>.
info
153
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
154
Add a watermark picture or text.
Dodaje obraz znaku wodnego lub tekst.
info
155
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
156
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
157
Add color
Dodaj kolor
info
158
Add custom preset
Dodaj swoje wstępne ustawienia
info
159
Add film strip-like border to an image.
info
160
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
Vista & Win 7 icons
Select background