DataGrid-aktualizace dat - RealWorld forums

Log-in or register.

DataGrid-aktualizace dat

Jak promítnout změny v datagridu do databáze
Anonymous
on April 25th 2007

Ahoj,
Nevíte někdo jak mám promítnout změny provedené v datagridu zpět do databáze?
Pokud například v datagridu vymažu řádek.
Data do datagridu načítám takto:

string strSQL="SELECT stredisko,nazev,id_uzivStredisko FROM planovani.dbo.tb_uzivStredisko U WHERE jmeno='" this.txtProHo_jmeno.Text.Trim() "'";
System.Data.SqlClient.SqlConnection conn=new SqlConnection strConnection);
System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter(strSQL,conn);
DataSet dsStred=new DataSet();
da.Fill(dsStred,"strediska");
this.dgStrediskaProHo.DataSource=dsStred.Tables[0];
DataTable dt=(DataTable)this.dgStrediskaProHo.DataSource;
DataGridTableStyle ts=new DataGridTableStyle();
ts.MappingName=dt.TableName;
DataGridColumnStyle cs=new DataGridTextBoxColumn();
cs.MappingName=dt.Columns[0].ColumnName;
cs.HeaderText="Středisko";
cs.Width=80;
ts.GridColumnStyles.Add(cs);
DataGridColumnStyle cs2=new DataGridTextBoxColumn();
cs2.MappingName=dt.Columns[1].ColumnName;
cs2.HeaderText="Název";
cs2.Width=480;
ts.GridColumnStyles.Add(cs2);
DataGridColumnStyle cs3=new DataGridTextBoxColumn();
cs3.MappingName=dt.Columns[2].ColumnName;
cs3.HeaderText="id_uzivStredisko";
cs3.Width=30;
ts.GridColumnStyles.Add(cs3);
this.dgStrediskaProHo.TableStyles.Clear();
this.dgStrediskaProHo.TableStyles.Add(ts);
this.dgStrediskaProHo.CaptionText="Nastavení dostupných středisek pro odvádění z intranetu:";

Díky, Radka

Page views: 9191       Posts: 1      
I wish there were...
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons