Polish phrases #1701-1720 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1701
Splitting Direction
info
1702
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
info
1703
Spread the love
Rozsiewaj miłość
info
1704
Square
Kwadrat
info
1705
Square caps
Kwadratowe pokrywy
info
1706
Standard drop shadow
Standardowy cień
info
1707
Standard effect:
info
1708
Start &page:
Strona startowa:
info
1709
Start color:
info
1710
Start with AutoZoom
info
1711
State synchronization ID
info
1712
Static
Static
info
1713
Steps
info
1714
Stock colors
Magazynuj kolory
info
1715
Stop
info
1716
Storage picker
info
1717
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Zapisz maskę tego obrazu na potem. Zapisana maska będzie tak długo jak ten dokument w oknie.
info
1718
Store mask
Magazynuj maskę
info
1719
Store the style of the current layer into a file.
Przechowuje styl bieżącej warstwy w pliku.
info
1720
Strength of the effect applied on the retouched pixels. The strength may be negative or bigger than 100%.
Siła zastosowanego efektu na retuszowanych pikselach. Siła może być ujemna lub większa niż 100%.
info
Select background
What about ICL files?