Polish phrases #721-740 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Emboss
Wytłoczka
info
722
Empathize objects' edges.
Uwypuklij krawędzie obiektu
info
723
Emphasize active layer
Uwydatnij aktywną warstwę
info
724
Emphasize edges in an image.
info
725
Emphasize edges in an image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">More information</a>.
info
726
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
info
727
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
info
728
Enable
Włącz
info
729
Enable interlacing.
Włącz przeplatanie.
info
730
Enable to use simple gradient (primary -> secondary color); disable to define custom gradient.
Włącz użycie prostego gradientu (pierwszy - drugi kolor); wyłącz aby zdefiniować swój gradient.
info
731
Enable user interface
info
732
Enabled
Włączone
info
733
End color:
info
734
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Upiększ cień rysując ciemniejsze i jaśniejsze pasy.
info
735
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Wpisz liczbę aby ustawić kanał jednokolorowy z aktualnego koloru. Klawisz Enter przechodzi do następnego kanału.
info
736
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
Wpisz kolor w formacie hexadecymalnym web jako RRGGBB lub dołącz kanał Alpha używając formatu AARRGGBB.
info
737
Enter either a color state ID or a color code in hexadecimal AARRGGBB format prefixed by #.
info
738
Enter or change license
info
739
Enter or purchase license
info
740
Enter received serial number or order a new license.
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?