Introduction to computer images

Log-in or register.

rsrc/cpim.png image
Jak je to s obrázky v počítači?

17. srpna 2005
Tento článek vysvětluje, jak jsou v počítači a na internetu reprezentovány obrázky. Dozvíte se významy nejdůležitějších pojmů z oblasti počítačové grafiky a budete vědět, ve kterých situacích použít který obrázkový souborový formát.

Typy obrázků v počítači

Rozeznáváme dva základní typy obrázků:

Vektorové obrázky.
Rastrové (maticové) obrázky.
Vektorové obrázky

"Vezměte papír o velikosti 100x100 mm. Zelenou fixou tloušťky 3 mm nakreslete čáru z bodu [10,10] (tj. bodu vzdáleného od levého okraje 10 mm a od spodního okraje také 10 mm) do bodu [90,90]. Nakreslete další čáru z bodu [10,90] do bodu [90,10]. Nyní vezměte červenou fixu tloušťky 10 mm a nakreslete kružnici se středem v bodě [50, 50] a poloměrem 25 mm."

Podobným způsobem je v počítači zaznamenán vektorový obrázek. A tady je:

Vektorový obrázek lze zvětšit
Vektorový obrázek - všiměte si, že zvětšená oblast nemá žádné rušivé elementy.

Zaznamenávat obrázky vektorovým způsobem je efektivní v případech, kdy mají charakter kresby. Těžko byste takovým způsobem mohli popsat fotografii. Průkopníkem vektorové grafiky na internetu je formát SVG a s vektorovou grafikou se pracuje i ve FLASH-ových animacích. Nejnovější verze dnešních internetových prohlížečů umějí sami o sobě s vektorovými obrázky ve formátu SVG pracovat.

Pro běžného uživatele jsou důležitější rastrové obrázky, a zbytek článku věnujeme právě jim.

Rastrové obrázky

Vezměte forografii a rozstříhejte ji na čtverečky velké 1x1 mm, zapamatujte si, kde který čtvereček ležel a pro každý čtvereček vyberte jednu barvu, která na něm převládá. Zapamatujte si, kterému čtverečku byla přiřazena jaká barva, a máte rastrový obrázek.

Rastrový obrázek se skládá z pixelů
Rastrový obrázek - ve zvětšené oblasti jsou vidět jednotlivé čtverečky (tzv. pixely).

Porovnejte zvětšeninu rastrového a vektorového obrázku. Zatímco u vektorového prostě vidíme větší kružnici a čáry, u rastrového vidíme jednotlivé čtverečky - pixely (zkratka z anglického picture element). U rastrového obrázku už nevíme, že na obrázku je kružnice, máme jen hromadu barevných čtverečků, a proto je zvětšenina nepřesná.

Z informací, které byly zatím poskytnuty, lze vydedukovat tyto závěry:

Vektorový obrázek lze převést na rastrový. Přitom je nutné zvolit velikost pixelů. Nebo jinak řečeno: kolik pixelů se vejde do délkové jednotky. Tato veličina se jmenuje rozlišení a hodnoty se udávají v DPI (dots per inch - body na palec).
Základní velikost úložného prostoru, který je nutný pro uchování rastrového obrázku, je přímo úměrná počtu pixelů a přesnosti uložení barvy každého pixelu.
Barvy a alfa-kanál

Zastavme se na chvíli u způsobu, jakým je v počítači zaznamenána barva. Těchto způsobů exituje hned několik, ale pro jednoduchost si vezměme ten nejpřirozenější. Váš LCD displej nebo monitor tvoří barvu ze tří základních: červené, zelené a modré. Složením různých intenzit těchto barev vznikne barva výsledná. Barvu tedy můžeme zaznamenat pomocí tří čísel v rozmezí např. od 0 do 100%.

Přesnost s jakou zaznamenáváme barvy v obrázku se nazývá barevná hloubka obrázku. Čím vyšší barevná hloubka, tím více barev se může v obrázku vyskytovat. Hodnoty pro barevnou hloubku se udávají buď přímo v počtu barev anebo v bitech na pixel. Známe-li hodnotu v bitech (např. 24 bitů), počet zachytitelných barev je 2 na počet bitů (tedy např. 2^24, což je přibližně 16 milionů).

Všechny obrázky, které jsme až dosud uvažovali, měly obdélníkový tvar. Co když ale chceme mít obrázek s libovolným obrysem, popř. s dírami uvnitř? K tomu slouží hodnota, která udává průhlednost pixelu - tzv. alfa. Pomocí ní můžeme označit pixel jako průhledný, napůl průhledný apod. Můžeme tak definovat obrázek, který se jeví jako by neměl čtvercový obrys.

Hodnoty alfa všech pixelů v obrázku se souhrnně nazývají alfa-kanál obrázku. Alfa-kanál není povinnou součástí obrázku.

Demonstrace alfa kanálu
Obrázek přesýpacích hodin obsahující alfa-kanál byl 3x umístěn na barevné pozadí.
Některé části jsou zcela neprůhledné (písek, konstrukce), některé částečně průhledné (sklo) a zbytek je zcela průhledný.

Souborové formáty

Vezměme si rastrový obrázek velikosti 100x100 pixelů, bez alfa-kanálu (tj. pro každý pixel máme hodnotu pro červenou, zelenou a modrou barvu). Abychom měli celý obrázek zaznamenaný, musíme uložit 100x100x3 čísel, z nichž každé může nabývat hodnot od 0 do 100. To je nezanedbatelné množství dat. Čím více dat obrázek má, tím více zabírá místa na disku nebo na paměťové kartě fotoaparátu. Tím déle bude také trvat, než se přenese přes internet. V našem zájmu tedy je, aby obrázek měl dat co nejméně.

Kdybychom se rozhodli, že použijeme větší pixely a měli jich pouze 50x50, bude velikost dat pouze čtvrtinová (poloviční šířka a poloviční výška). Kdybychom naopak chtěli obrázek s hustším rastrem, řekněme 200x200 pixelů, bude velikost dat čtyřnásobná oproti původní.

Ukládat každý pixel samostatně může být neefektivní. Uděláme-li např. fotografii oblohy, bude si většina pixelů podobných, a toho by byla škoda nevyužít. Existuje několik standardizovaných způsobů (formátů), jak uložit obrázek a přitom zmenšit velikost výsledných dat. Tyto způsoby se od sebe liší ve dvou základních bodech:

Jak efektivně snižují velikost dat.
Zaznamenávají-li původní data přesně nebo nepřesně.
Formát JPEG

JPEG (výslovnost 'džejpeg') je souborový formát určený pro fotografie. Soubory v tomto formátu poznáte podle přípony .jpg nebo .jpeg.

Tento formát dosahuje velmi dobrých výsledků při ukládání obrázků, které mají charakter přirozených fotografií. Není vyjímkou, když soubor s obrázkem ve formátu JPEG zabírá méně než 10% původní velikosti obrázkových dat. Tento formát je ztrátový, nezachovává tedy původní obrázek zcela přesně, některé jeho detaily zanedbá.

Formát PNG

PNG (výslovnost 'ping') je zkratkou z Portable Network Graphics, neboli přenositelná síťová grafika. Je určen pro obrázky vytvořené uměle, tj. obrázky, které obsahují jednobarevné oblasti, plynulé přechody z jedné barvy do druhé a ostré hrany. Obrázky jsou ukládány bezeztrátově a mohou obsahovat alfa kanál.

Srovnání PNG a JPG

fotografie umělý obrázek
PNG Fotografie v PNG
32,1 kB Umělý obrázek v PNG
3,7 kB
JPG Fotografie v JPG
6,8 kB Umělý obrázek v JPG
4,6 kB
Formát JPG ukládá fotografie velmi efektivně.
Ztráta kvality je prostým okem těžko postřehnutelná. Používejte formát PNG pro umělou grafiku.
JPG takový obrázek poškodí a nezkomprimuje.
Zajímá Vás, kdo je dívka na fotografii a proč je tam právě ona?
Její jméno je Lena. Na zbytek se musíte zeptat na google.com (pouze v angličtině).

Formát GIF

Posledním důležitým internetovým formátem pro obrázky je GIF ('džif', i když v našich krajích téměř všichni říkají prostě 'gif').

Má jak klady, tak i zápory. Hlavním omezením je, že maximální počet současně použitých barev je 256. Tento fakt činí GIF nevhodný pro fotografie a složitější umělé obrázky. Naopak hlavním plusem GIFu je schopnost uložit více obrázků a přehrát je jako jednoduchou animaci. Obrázky v GIFu mohou obsahovat průhledné pixely.

Používejte gif, pokud chcete na svou webovou stránku vložit malý animovaný obrázek nebo obrázek s průhledným pozadím.

Shrnutí

Úvod do problematiky počítačových obrázků je za námi. V tuto chvíli byste měli znát význam pojmů rastrový obrázek, vektorový obrázek, pixel, rozlišení obrázku a barevná hloubka. Měli byste vědět, že existují tři zavedené formáty pro obrázky na internetu: JPG, PNG a GIF a kdy je vhodné který z nich použít.

Select background
Vista & Win 7 icons