learnig japanese - RealWorld forums

Log-in or register.

learnig japanese

hunter17p
on October 16th 2014

this is a list of basic Japanese

No: Iie
Thank you: Arigato
Thank you very much: Arigato gozaimasu
You're welcome: Douitashimashite
Please: Douzo
Excuse me: sumimasen, shitsurei shimasu
Hello: Kon-nichiwa
Goodbye: Sayounara
So long: jaamataashita
Good morning: O hayou gozaimasu
Good afternoon: Kon-nichiwa
Good evening: Konbanwa
Good night: Oyasuminasai
Post office: Yuubinkyoku
Museum: Hakubutsu kan
Bank: Ginkou
Police station: Keisatsusho
Hospital: Byouin
Pharmacy, Chemists: Yakkyoku
Store, Shop: Mise
Restaurant: Resutoran, Shokudou
School: Gakkou
Church: Kyoukai
Train: Kisha, Ressha
Bus: Basu
Subway, Underground: Chikatetsu
Airport: Kuukou
Train station: Eki
Bus station: Basu tei
Subway station, Underground station: Chikatetsu no eki
Departure: Shuppatsu
Arrival: Touchaku
Parking: Chuushajou
Hotel: Hoteru
Room: Heya
Reservation: Yoyaku
Passport: Pasupooto
Breakfast: Chohshoku
Lunch: Chuushoku
Dinner: Yuushoku
Vegetarian: Saishoku shugisha
Cheers! Kanpai
Bread: Pan
Beverage: Nomimono
Coffee: Koohii
Tea: Ocha, Koucha
Juice: Juusu
Water: Mizu
Beer: Biiru
Wine: Wain
Salt: Shio
Wife: Kanai, Tsuma
Husband: Shujin, Otto
Daughter: Musume
Son: Musuko
Mother: Haha, Okaasan
Father: Chichi, Otousan
Friend: Tomodachi
Left: Hidari
Right: Migi
Straight: Massugu
Up: Ue
Down: Shita
Far: Tooku
Near: Chikaku
Long: Nagai
Short: Mijikai
Map: Chizu
Tourist Information: (Ryokou)Annaisho

hunter17p
on October 16th 2014

Yeah that's all I know right now if I learn some more I will post them

Page views: 2117       Posts: 2      
What about ICL files?
I wish there were...
Select background