Slovak phrases #3881-3900 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3881
Tow The Line...
info
3882
Toy Shop...
info
3883
Tracer To The EmBoss...
info
3884
Trame de demi-teintes...
info
3885
TransLine
info
3886
TransTone
info
3887
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
info
3888
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
info
3889
Transformation
info
3890
Translated string:
Preložený reťazec:
info
3891
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Počet položiek v prekladateľských tabuľkách: %i. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť zistíte aktuálny počet položiek.
info
3892
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Počet položiek v prekladateľských tabuľkách: %i. Počet položiek, ktoré ste preložili vy: %i. Kliknutím na tlačidlo Načítať váš preklad sprístupníte ostatným.
info
3893
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
info
3894
Translation tables for this language are not available.
info
3895
Translator mode
Prekladateľský mód
info
3896
Transmission...
info
3897
Transparency
info
3898
Transparency (alpha channel)
info
3899
Transparency Blender 1.0...
info
3900
Transparency Editor 1.0...
info
Select background
What about ICL files?