Turkish phrases #1441-1460 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1441
Photoshop color swatches
Photoshop renk örnekleri
info
1442
Pick Database
info
1443
Pick a file with layer style and assign it to this layer.
Katman stiline sahip bir dosya seçin ve bu katmana atayın.
info
1444
Pick database to use
info
1445
Pixel is either fully covered or not covered at all, resulting in jagged edges.
Piksel ya tamamen kaplıdır ya da hiç kaplanmamıştır, bu da pürüzlü kenarlara neden olur.
info
1446
Pixelate
Pikselleştir
info
1447
Pixelate...
Pikselleştir...
info
1448
Pixels may be partially covered resulting in smooth edges (antialiasing).
Pikseller kısmen pürüzsüz kenarlar (düzgünleştirme) ile sonuçlanabilir.
info
1449
Pixels more transparent than the given value (0-255) will be deleted.
Belirtilen değerden (0-255) daha saydam olan pikseller silinir.
info
1450
Place a checkmark here if the cursor has a built-in shadow.
İmlecin yerleşik bir gölgesi varsa, buraya bir onay işareti yerleştirin.
info
1451
Place all frames into a single image.
info
1452
Place multiple images on a single page if they fit in.
info
1453
Please click the link above to learn about various ways\r\nhow to support this application.\r\n\r\nOnce you receive an email with confirmation, copy its\r\ncontent into this box to display a 'Supporter' badge\r\non the Online page.
Bu uygulamayı desteklemek amacıyla çeşitli yollar hakkında \r\nbilgi edinmek için yukarıdaki bağlantıyı tıklayınız.\r\n\r\nOnaylı bir e-posta aldığınızda,\r\n'Destekçi' rozeti görüntülemek için \r\nÇevrimiçi sayfasında bu kutuya içerik koyunuz.\r\n
info
1454
Please report this problem at support@rw-designer.com.
info
1455
Please select a valid image file in a supported format.
info
1456
Please use a descriptive filename including correct extension. This filename will be used when downloading file from library.
Lütfen doğru uzantıyı içeren açıklayıcı bir dosya adı kullanın. Bu dosya adı kütüphaneden dosya indirilirken kullanılacaktır.
info
1457
Plug-ins
Eklentiler
info
1458
Polar to cartesian
Kartezyen için kutup
info
1459
Polar transformation
Kutup dönüşümü
info
1460
Polygon
Çokgen
info
What about ICL files?
Select background