Danish phrases #581-600 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Effect sequence:
Rækkefølge:
info
582
Effect:
Effekt:
info
583
Ellipse
Ellipse
info
584
Emboss
Emboss
info
585
Empathize objects' edges.
Fremhæv emnets kanter.
info
586
Emphasize active layer
Fremhæv aktivt lag
info
587
Emphasize edges in an image.
Fremhæv kanter i billedet.
info
588
Emphasize edges in an image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">More information</a>.
fremhæv kanter i et billede.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">Flere oplysninger</a>.
info
589
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Fremhæv grænsen mellem udfyldte og gennemsigtige områder med kontur.
info
590
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Fremhæv grænsen mellem gennemsigtige og udfyldte områder med en kontur.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Flere oplysninger</a>.
info
591
Enable
Aktiver
info
592
Enable interlacing.
Aktivér interlacing.
info
593
Enable outline
Aktiver omkreds
info
594
Enable user interface
info
595
Enabled
Aktiveret
info
596
Encoding:
info
597
End sub-path
info
598
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Gør skyggen rigere med lyse og mørke striber.
info
599
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Indtast et nummer for at indstille en enkelt farve kanal i den aktuelle farve. Tryk på Enter for at gå videre til næste kanal.
info
600
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
Indsæt farve i "hexadecimal" internet format som RRGGBB eller inkluder en alpha kanal ved brug af AARRGGBB formatet.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...