Danish phrases #741-760 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
If enabled, the weight of the used font will be increased.
info
742
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Hvis aktiveret, vil uoversatte udtryk starte med et [*] i programvinduet.
info
743
If needed
Om nødvendigt
info
744
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Hvis sat, vil layoutet kun være brugbart med valgte dokumenttyper.
info
745
If the command is placed in main menu, it will be executed when the selected key combination is pressed.
Hvis kommandoern placeres i hovedmenuen, eksekveres den når de valget genveje tastes.
info
746
If the imported image is larger than the current canvas, the canvas will be extended.
Lærredet tilpasses hvis det importerede billede er for stort.
info
747
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Hvis aktiveret vil det relaterede felt blive sat til den definerede værdi når kommandoen aktiveres.
info
748
Ignore alpha
Ignorer alfa
info
749
Ignore selection
Ignorer markering
info
750
Image
Billede
info
751
Image &zoom:
Billedzoom:
info
752
Image - EXIF
info
753
Image - EXIF Tag Info
info
754
Image - EXIF Tags
info
755
Image - Viewer
Billede - fremviser
info
756
Image - Zoom
Billede - zoom
info
757
Image -> Raster Image
Billede -> Rasterbillede
info
758
Image Editor - Outline Properties
Billededitor - Kantegenskaber
info
759
Image Editor - Outline Style
Billededitor - Kantstil
info
760
Image can be printed over whole paper or it could keep its original size or user can specify image size
Billedet kan udskrives på hele papiret, eller med original/tilpasset størrelse.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...