Norwegian (Bokmål) phrases #281-300 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Box blur...
Bokspensel...
info
282
Brick
info
283
Brighten
Lysere
info
284
Brightness
Lysstyrke
info
285
Brightness influences the luminance of the entire image by adding the given value to every pixel.
Eksponeringen virker inn på hvor mye lys hver piksel skal få.
info
286
Brightness...
Eksponering...
info
287
Browse file system for files to process.
Bla gjennom filsystemet for å finne bilder.
info
288
Brush
Pensel
info
289
Bubble color:
Bakgrunn:
info
290
Button1
Knapp1
info
291
Button2
Knapp2
info
292
Bézier transformation
Bézier-markering
info
293
Cancel
Avbryt
info
294
Cancel drawn shape
Avbryt figurtegning
info
295
Cancel|Continue working with the document.
Avbryt|Forsett å arbeid med dokumentet.
info
296
Canvas Size
Lerretstørrelse
info
297
Canvas height:
Lerrethøyde:
info
298
Canvas width:
Lerretbredde:
info
299
Capture desktop
Skjermbilde
info
300
Capture image
Bilde fra enhet
info
Vista & Win 7 icons
Select background