Swedish (Sweden) phrases #1501-1520 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1501
Tolerance is increased in continuous areas and reduced for bumpy areas.
info
1502
Tolerance:
info
1503
Tool has no options.
info
1504
Tool presets
Återställ vektyg
info
1505
Tool properties
info
1506
Tool state sync ID:
info
1507
Tool state sync-ID:
info
1508
ToolBar
Verktygsfält
info
1509
Top
Överst
info
1510
Top left
Överst till vänster
info
1511
Top right
Överst till höger
info
1512
Transformation
Förändringsfunktion
info
1513
Translated string:
Översatt fras:
info
1514
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Översättningstabellen innehåller %i frasar. Tryck på Uppdatera för att se om flera är tillgängliga.
info
1515
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Översättning tabellen innehåller %i frasar. Det finns även %i översatta av dig. Klicka på Skicka för att göra dem tillgängliga för andra.
info
1516
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Översättningstabellen inte är tillgänglig, prova att ladda ner eller hjälp till med att översätta själv.
info
1517
Translation tables for this language are not available.
Översättningstabeller för detta språk är inte tillgängliga.
info
1518
Translator mode
Översättningsläge
info
1519
Transparency
info
1520
Triangle
triangel
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...