Danish phrases #1681-1700 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1681
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Udvid formens bredde med 1 pixel eller med 5  pixel hvis CTRL holdes nede.
info
1682
Indicates the currently used value for outline width.
Indikerer aktuel værdi for kantens bredde.
info
1683
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
Indikerer panelets startstatus. Hvis aktiveret er panelet ikke synligt.
info
1684
Infinity...
info
1685
Initial background color:
info
1686
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Opret maske udfra billedets alfakanal.
info
1687
Ink Outlines...
info
1688
Ink Rubber...
info
1689
Inner shadow
Indre skygge
info
1690
Insert Clipboard contents.
Indsæt udklipsholderens indhold.
info
1691
Insert Frame
Indsæt ramme
info
1692
Insert a copy of the selected layer right after it.
Indsæt kopi af valgte lag lige efter det.
info
1693
Insert colors
Indsæt farver
info
1694
Insert frame...
Indsæt ramme...
info
1695
Insert new frame into the animated cursor. Optionally copy the image of the selected frame.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Animation_-_Insert_Frame">More information</a>
Indsæt ny ramme i den animerede markør, eller kopier valgte rammes billede.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Animation_-_Insert_Frame">Flere oplysninger</a>
info
1696
Insert position
Placering
info
1697
Inside
Indre
info
1698
Installed
Installeret
info
1699
Instant Background...
info
1700
Instant Mirror
info
What about ICL files?
Select background