Danish phrases #1681-1700 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1681
Increase pixels' transparency.
Forøg pixelgennemsigtighed.
info
1682
Increase saturation
info
1683
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Udvid formens bredde med 1 pixel eller med 5  pixel hvis CTRL holdes nede.
info
1684
Indicates the currently used value for outline width.
Indikerer aktuel værdi for kantens bredde.
info
1685
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
Indikerer panelets startstatus. Hvis aktiveret er panelet ikke synligt.
info
1686
Infinity...
info
1687
Initial background color:
info
1688
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Opret maske udfra billedets alfakanal.
info
1689
Ink Outlines...
info
1690
Ink Rubber...
info
1691
Inner shadow
Indre skygge
info
1692
Insert Clipboard contents.
Indsæt udklipsholderens indhold.
info
1693
Insert Frame
Indsæt ramme
info
1694
Insert a copy of the selected layer right after it.
Indsæt kopi af valgte lag lige efter det.
info
1695
Insert colors
Indsæt farver
info
1696
Insert frame...
Indsæt ramme...
info
1697
Insert new frame into the animated cursor. Optionally copy the image of the selected frame.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Animation_-_Insert_Frame">More information</a>
Indsæt ny ramme i den animerede markør, eller kopier valgte rammes billede.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Animation_-_Insert_Frame">Flere oplysninger</a>
info
1698
Insert position
Placering
info
1699
Inside
Indre
info
1700
Installed
Installeret
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?