Danish phrases #3541-3560 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3541
Seamless
info
3542
Seamless Workshop
info
3543
SeamlessWorkshop
info
3544
Search the help for selected phrase.
Søg hjælp til valgt udtryk.
info
3545
Seasons...
Årstider...
info
3546
Secondary color
Sekundær farve
info
3547
Secondary color sync-ID:
Sekundær farvesynk ID:
info
3548
Secondary formats:
Sekundære:
info
3549
Select
Markér
info
3550
Select &all
Vælg alle
info
3551
Select &all (%s)
Vælg alt (%s)
info
3552
Select Brush Pattern
Vælg penselmønster
info
3553
Select Location
Vælg placering
info
3554
Select Picture
info
3555
Select Splash Screen
info
3556
Select Template
info
3557
Select a custom image brush.
Vælg tilpasset billedpensel.
info
3558
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Vælg en musegestus her, og brug kontrollerne i højre side til at tilpasse en handling, der udføre når denne gestus bruges med højre musetast i raster editor.
info
3559
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Markér en firkant ved at trække med musen. Hold SKIFT og/eller CTRL nede for at føje til, fjerne eller invertere markeringen.
info
3560
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Vælg et område magen til den klikkede pixel. Hold CTRL og/eller SKIFT ned for at kombinere den nye markering med den aktuelle.
info
Select background
I wish there were...