Norwegian (Bokmål) phrases #4161-4180 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4161
Weichzeichnungsfilter
info
4162
Weighed Greyscale...
info
4163
Welcome The Modettes ...
info
4164
Wellen
info
4165
What Are You?...
info
4166
What are you?...
info
4167
When checked, the stylus pressure will be taken into account.
Når dette alternativet er valgt vil stiluttrykket bli tatt hensyn til.
info
4168
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
info
4169
Where the Effect has to be applied
Der effekten skal benyttes
info
4170
Whirl Blur...
info
4171
White Balance / Highlight Recovery v1.0.5...
info
4172
White Shimmer
info
4173
White Vignette
info
4174
White point:
Hvitpunkt:
info
4175
Width
Bredde
info
4176
Width delta
Totalbredde
info
4177
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Bredden av en linje kan være et positivt tall inkludert flytende punktverdier.
info
4178
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på omrisset av tegnet form, hvis verktøyet støtter det og skisserer er aktiv.
info
4179
Width of the outline.
Bredde på yttersiden
info
4180
Width of the resized image in pixels
Bredde på det skalerte bildet i piksler
info
I wish there were...
Select background