Norwegian (Bokmål) phrases #701-720 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Endre oppløsning på bildet ved å skrive inn dimensjonene i piksler eller prosent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Mer informasjon</a>.
info
702
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Endre oppløsning på bildet ved å skrive inn dimensjonene i piksler eller prosent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Dokumentasjon</a>.
info
703
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
Endre skaleringen i vertikal og horisontal retning.
info
704
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Endre hastigheten for animasjonen ved å gi en verdi.
info
705
Channel Gradient...
info
706
Channel Offset...
info
707
Channel Spin...
info
708
Chaos Mirror...
info
709
Chaos Tile...
info
710
Charcoal...
info
711
Cheap Video Trick...
info
712
Checkboard
info
713
Checkered Tiling...
info
714
Chips
info
715
Choose Color
Velg farge
info
716
Choose one of the beveling methods.
Velg en skråsnittmetode.
info
717
Choose the height of the upper part [0-100%].
Velg høyde på venstre side [0-100%].
info
718
Choose the height of the upper part in pixels.
Velg høden på den øvre delen i piksler.
info
719
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
info
720
Choose, what stock colors are visible in the swatch window.
Velg, hvilke farger som skal være tilgjengelige i palett vinduet.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...