Norwegian (Bokmål) phrases #701-720 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Change color of individual pixels.
Endre farge på individuelle punkt.
info
702
Change color of the stop selected in the gradient above.
Endre stoppfarge for markert område over.
info
703
Change layer blending
info
704
Change layer opacity
info
705
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Endre oppløsning på bildet ved å skrive inn dimensjonene i piksler eller prosent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Mer informasjon</a>.
info
706
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Endre oppløsning på bildet ved å skrive inn dimensjonene i piksler eller prosent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Dokumentasjon</a>.
info
707
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
Endre skaleringen i vertikal og horisontal retning.
info
708
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Endre hastigheten for animasjonen ved å gi en verdi.
info
709
Channel Gradient...
info
710
Channel Offset...
info
711
Channel Spin...
info
712
Chaos Mirror...
info
713
Chaos Tile...
info
714
Charcoal...
info
715
Cheap Video Trick...
info
716
Checkboard
info
717
Checkered Tiling...
info
718
Chips
info
719
Choose Color
Velg farge
info
720
Choose one of the beveling methods.
Velg en skråsnittmetode.
info
Vista & Win 7 icons
Select background