Norwegian (Bokmål) phrases #761-780 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Click to select a photo for this region. Or drag and drop a photo here.
info
762
Click to select and edit existing shapes
info
763
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Klikk for å velge nyanse og metning verdier for nåværende farge. Den endelige fargen er også påvirket av luminans valgt i det andre området.
info
764
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Velg lysstyrke og gjennomsiktighets verdier for denne fargen.
info
765
Click to update the preview or to select preview mode.
Klikk for å oppdatere forhåndsvisningen eller velge forhåndsvisningsmodus.
info
766
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Klikk med musen eller bruk piltastene for å endre farger til valgt fargekomponent.
info
767
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Klikk med musen eller bruk venstre og høyre piltaster for å endre fargens gjennomsiktighet.
info
768
Click with mouse or use the arrow keys to change color opacity (alpha).
info
769
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Klikk med musen eller bruk opp og ned piltastene for å endre farge i fargekomponenten.
info
770
Clio...
info
771
Clone with: %s
Dupliser med: %s
info
772
Close
Lukk
info
773
Close To The Spot...
info
774
Close the active document.
Lukk det aktive dokumentet.
info
775
CloseUp Grid...
info
776
Closed
Lukket
info
777
Cloud ...
info
778
Clouds texture
Skymønster
info
779
Collapse
Fell sammen
info
780
Collapsed
Kollapset
info
What about ICL files?
Select background