Polish phrases #21-40 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Automatic zoom
Powiększenie &automatyczne
info
22
&B-Spline
&B-Klin
info
23
&Background color:
Kolor tła:
info
24
&Before selected item
info
25
&Bevel...
Skos...
info
26
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
27
&Brightness:
&Jasność:
info
28
&Cache views
Zachowane widoki
info
29
&Canvas size...
Wymiary kadru...
info
30
&Category:
Kategoria:
info
31
&Color Distance
&Oddalenie koloru
info
32
&Colorize...
Koloryzuj...
info
33
&Commands:
Polecenia:
info
34
&Configure layout...
&Konfiguruj układ...
info
35
&Contrast [%]:
Kontrast [%]:
info
36
&Copy
&Kopiuj
info
37
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
38
&Copy selected frame
Kopiuj wybraną klatkę
info
39
&Create
Stwórz
info
40
&Description:
Opis:
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?