Turkish phrases #261-280 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add Rectangular Border
Dikdörtgen Kenarlık Ekle
info
262
Add Watermark
Filigran Ekle
info
263
Add a copy of selected frame after it.
Bundan sonra seçilen çerçevenin bir kopyasını ekleyin.
info
264
Add a fiery effect to existing cursor. Specify fire source points via the topmost layer.
Varolan imleç için ateşli bir etki ekleyin. En üstteki katman üzerinden kaynak noktalarını belirtin.
info
265
Add a rectangular border.
Dikdörtgen bir sınır ekleyin.
info
266
Add a shadow of given intensity and offset.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.
info
267
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Daha fazla bilgi</a>.
info
268
Add a shadow to the drawn shape.
Çizilen şekle bir gölge ekleyin.
info
269
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Görüntüye bir filigran resmi veya metin eklemek.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Daha fazla bilgi</a>.
info
270
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
271
Add a watermark picture or text.
Bir filigran resmi ya da yazısı ekle
info
272
Add an elliptical border.
Eliptik sınır ekleyin.
info
273
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
274
Add and Sub...
info
275
Add color
Renk ekle
info
276
Add commands to this toolbar.
info
277
Add custom preset
Özel ön ayar ekle
info
278
Add dragged files to the animation as new frames.
info
279
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
280
Add light and shadow rays originating from features of the image.
Görüntünün özelliklerinden kaynaklanan ışık ve gölge ışınları ekleyin.
info
Select background
What about ICL files?