Turkish phrases #261-280 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add Watermark
Filigran Ekle
info
262
Add a copy of selected frame after it.
Ondan sonra seçili karenin bir kopyasını ekle.
info
263
Add a rectangular border.
info
264
Add a shadow of given intensity and offset.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.
info
265
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Daha fazla bilgi</a>.
info
266
Add a shadow to the drawn shape.
Çizilmiş şekle gölge ekle
info
267
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Görüntüye bir filigran resmi veya metin eklemek.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Daha fazla bilgi</a>.
info
268
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
269
Add a watermark picture or text.
Bir filigran resmi ya da yazısı ekle
info
270
Add an elliptical border.
info
271
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı bir resme yeni bir katman olarak varolan bir resim dosyası ekle.
info
272
Add and Sub...
info
273
Add color
Renk ekle
info
274
Add commands to this toolbar.
info
275
Add custom preset
Özel hediye ekle
info
276
Add dragged files to the animation as new frames.
info
277
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
278
Add light and shadow rays originating from features of the image.
Bu resmin özelliklerinden gölge ve ışık ışınları ekle.
info
279
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
info
280
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons