Slovak phrases #621-640 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
621
Select the splitting style.
info
622
Select the sub-view in the left/upper pane.
info
623
Select the sub-view in the right/lower pane.
info
624
Selected file formats will be used for newly created documents.
Vybraté formáty súborov budú použité pri novo vytvorených dokumentoch.
info
625
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Vybraté formáty budú použité pri novo vytvorených dokumentoch v určenom poradí.
info
626
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen or into an image.
info
627
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen.
info
628
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Vybratá stránka sa zobrazí ak aplikáciu spustíte bez parametrov.
info
629
Selection synchronization ID
info
630
Send a donation.
info
631
Set Custom Grid
info
632
Shape
info
633
Shear transformation.
info
634
Show 3D object
info
635
Show appli&cation name
Zobraziť &názov aplikácie
info
636
Show axial cross
info
637
Show document &name
Zobraziť názov dokumentu
info
638
Show document &type
Zobraziť &formát dokumentu
info
639
Show document p&roperties
Zobraziť &vlastnosti dokumentu
info
640
Show grip points
info
Select background
I wish there were...