Turkish phrases #661-680 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Size
Boyut
info
662
Slope
info
663
Small icons
info
664
Solid
info
665
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Bazı ifadeler yüklenmedi. Lütfen çevrilmiş ifadeleri değiştirmek için Çevrimiçi sayfada oturum açın veya dil moderatör ayrıcalıklarını isteyin.
info
666
Specify color
info
667
Specify texture
info
668
Specular power
info
669
Specular:
info
670
Speculars
info
671
Sphere
info
672
Spherical
info
673
Spin
info
674
Split direction:
Bölünmüş yön:
info
675
Splitting Direction
info
676
Standard views
info
677
Start &page:
Başlangıç sayfası:
info
678
Static
Statik
info
679
Structure - Item Value
Yapı - Öğe Değeri
info
680
Structure - Select Root
Yapı - Kök Seç
info
I wish there were...
Select background