Swedish (Sweden) phrases #1541-1560 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
Tolerance:
info
1542
Tool ID:
info
1543
Tool has no options.
info
1544
Tool presets
Återställ vektyg
info
1545
Tool properties
info
1546
Tool state sync ID:
info
1547
Tool state sync-ID:
info
1548
ToolBar
Verktygsfält
info
1549
Top
Överst
info
1550
Top left
Överst till vänster
info
1551
Top right
Överst till höger
info
1552
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
info
1553
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
info
1554
Transformation
Förändringsfunktion
info
1555
Translated string:
Översatt fras:
info
1556
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Översättningstabellen innehåller %i frasar. Tryck på Uppdatera för att se om flera är tillgängliga.
info
1557
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Översättning tabellen innehåller %i frasar. Det finns även %i översatta av dig. Klicka på Skicka för att göra dem tillgängliga för andra.
info
1558
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Översättningstabellen inte är tillgänglig, prova att ladda ner eller hjälp till med att översätta själv.
info
1559
Translator mode
Översättningsläge
info
1560
Transparency
info
Select background
What about ICL files?