Turkish phrases #1521-1540 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
The selected region is assumed to have a rectangular shape that has been distorted by a perspective transformation. The perspective deformation is compensated during the crop.
info
1522
The selection in this view will be synchronized with other views with the same ID.
Bu görünümdeki seçim, aynı kimliğe sahip diğer görünümlerle senkronize edilir.
info
1523
The sum of values from the convolution matrix is divided by this factor.
Evrişim matrisindeki değerlerin toplamı bu faktöre bölünür.
info
1524
The unicode marker is special invisible character that identifies a unicode text file.
info
1525
The window will automatically adjust the zoom to display the entire image.
info
1526
This JavaScript code should use the Configuration object to define a configuration dialog. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
Bu JavaScript kodu, bir konfigürasyon diyalogu tanımlamak için Yapılandırma nesnesini kullanmalıdır. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
info
1527
This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view.
Bu alan, özel bir yapılandırma iletişim kutusu için çok küçük. Tablo görünümüne geçmek için buraya tıklayın.
info
1528
This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in.
info
1529
This box allows you to display only files of selected types. When storing files, this box may influence the file format of the saved file.
Bu kutu, yalnızca seçilen türdeki dosyaları görüntülemenizi sağlar. Dosyaları depolarken, bu kutu kaydedilen dosyanın dosya biçimini etkileyebilir.
info
1530
This computer
Bu bilgisayar
info
1531
This field controls how transparent or opaque will the text or image be (0-100%).
Bu alan metin veya görüntünün ne kadar şeffaf veya opak(Buzlu) olacağını kontrol eder (% 0-100).
info
1532
This field displays your current folder and allows you to quickly switch to parent folders.
Bu alan geçerli klasörünüzü gösterir ve hızlı bir şekilde üst klasörlere geçmenizi sağlar.
info
1533
This is a commercial software application and a valid license is needed to use it. Without a license, the software may be used for evaluation purposed only.
info
1534
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
info
1535
This operation is performed on the extracted document part.
info
1536
This operation will be performed on the transformed document.
info
1537
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Bu parametre, her boyalı modelin maksimum kapsama alanını kontrol eder.
info
1538
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Bu ayar, anahatta orijinal şekliyle nasıl birleştirileceğini kontrol eder.
info
1539
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Bu tablo, bu uygulama tarafından desteklenen dosya türlerini gösterir. Kabukta ilişkilendirilmesi gereken bir dosya türünün solunda bir onay işareti ayarlayın.
info
1540
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Bu değer gölge yoğunluğunu daraltır. Daha yüksek değer, daha karanlık bir gölge demektir.
info
Select background
What about ICL files?