Swedish (Sweden) phrases #461-480 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
The tab will only be visible if the specified module or class is installed.
info
462
This JavaScript code should use the Configuration object to define a configuration dialog. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
info
463
This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view.
Denna yta är för litet för en skräddarsydd konfigurationsdialog. Klicka här för att växla till en tabellvy.
info
464
This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in.
info
465
This computer
Den här datorn
info
466
This software may be used freely for any legal purposes, including commercial applications. Installation package must NOT be redistributed without authors' permission.
Denna mjukvara får användas gratis för vilken rättslig ändamål som helst, inklusiva kommerciella applikationer. Programpaketet för installation få INTE distruberas vidare utan programskaparens medgivande.
info
467
This view is used for the extracted document part.
info
468
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
info
469
Tool command sync ID
info
470
Tool has no options.
info
471
Tool properties
info
472
Tool state sync ID:
info
473
ToolBar
Verktygsfält
info
474
Translated string:
Översatt fras:
info
475
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Översättningstabellen innehåller %i frasar. Tryck på Uppdatera för att se om flera är tillgängliga.
info
476
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Översättningstabellen inte är tillgänglig, prova att ladda ner eller hjälp till med att översätta själv.
info
477
Translator mode
Översättningsläge
info
478
Tutorials
Handledningar
info
479
Type
Typ
info
480
Type of the view in this panel.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...