Turkish phrases #301-320 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
No fill
Dolgu yok
info
302
No outline
Anahat yok
info
303
No smoothing
Yumuşatma yok
info
304
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Çoğaltmak|Ekran|Eklemek|Çıkarmak|Ortalamak|Fark|Minimum (karartmak)|Maksimum (aydınlatmak)|Yerleşim|Renk tonunu değiştirmek|Doygunluğu değiştirmek|Parlaklığı değiştirmek|Rengi değiştirmek|Silüet
info
305
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
info
306
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Ondalık noktasının arkasındaki yerlerin sayısı. Daha yüksek hassasiyetli renk doğruluğu veya aralık düşük olduğunda bu değeri artırın.
info
307
OK
Tamam
info
308
Objects
Objeler
info
309
One window per document
Belge başına bir pencere
info
310
Online
Çevrimiçi
info
311
Only show strings containning the entered character sequence.
Sadece girilen karakter dizisini içeren dizeleri göster.
info
312
Opacity:
Opaklık:
info
313
Open
info
314
Open an existing file.
Mevcut bir dosyayı açın.
info
315
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Bu programla ilgili soruları sorabileceğiniz bir internet sayfası açın.
info
316
Open images as:
Görüntüleri şu şekilde aç:
info
317
Operation
Operasyon
info
318
Operation performed when file is double-clicked.
info
319
Operation succeeded.
Operasyon başarılı.
info
320
Original string:
Orijinal dize:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...