Norwegian (Bokmål) phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
&Active layout
&Aktiver oppsett
info
2
&Copy
&Kopier
info
3
&Create
&Opprett
info
4
&Disable undo
&Deaktiver angre
info
5
&Document
&Dokument
info
6
&Edit
&Rediger
info
7
&File
&Fil
info
8
&Help
&Hjelp
info
9
&Insert
&Sett inn
info
10
&New...
&Ny...
info
11
&Open...
&Åpne
info
12
&Paste
&Lim inn
info
13
&Redo
&Gjør om
info
14
&Save...
&Lagre
info
15
&Tools
&Verktøy
info
16
&Undo
&Gjør om
info
17
&User interface:
&Brukegrensesnitt:
info
18
&View
&Vis
info
19
&What now?
&Hva nå?
info
20
...
...
info
Select background
I wish there were...