Polish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
&Active layout
Aktywny Układ
info
2
&Copy
&Kopiuj
info
3
&Create
Stwórz
info
4
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
5
&Document
&Dokument
info
6
&Edit
&Edycja
info
7
&File
&Plik
info
8
&Help
&Pomoc
info
9
&Insert
&Wstaw
info
10
&New...
&Nowy...
info
11
&Open...
&Otwórz...
info
12
&Paste
&Wklej
info
13
&Redo
&Ponów
info
14
&Save...
&Zapisz...
info
15
&Tools
&Narzędzia
info
16
&Undo
&Cofnij
info
17
&User interface:
&Interfejs użytkownika
info
18
&View
&Widok
info
19
&What now?
&Co teraz?
info
20
...
...
info
What about ICL files?
Select background