Slovak phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
&Active layout
info
2
&Copy
&Kopírovať
info
3
&Create
info
4
&Disable undo
Zakázať funkciu Krok &späť
info
5
&Document
info
6
&Edit
info
7
&File
Súbor
info
8
&Help
&Pomoc
info
9
&Insert
info
10
&New...
Nový...
info
11
&Open...
Otvoriť...
info
12
&Paste
Prilepiť
info
13
&Redo
Znova
info
14
&Save...
&Uložiť...
info
15
&Tools
&Nástroje
info
16
&Undo
Späť
info
17
&User interface:
&Rozhranie:
info
18
&View
&Zobraziť
info
19
&What now?
Č&o teraz?
info
20
...
...
info
Select background
I wish there were...