Turkish phrases #41-60 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
41
Cone
info
42
Configure Application Options
Uygulama Seçeneklerini Yapılandır
info
43
Configure application settings.
Uygulama ayarlarını yapılandır.
info
44
Conte&xt help
İçerik yardımı
info
45
Controls what information is displayed in window caption.
Pencere başlığında hangi bilgilerin görüntülendiğini denetler.
info
46
Convert to icon
info
47
Convert to image
info
48
Create
Oluştur
info
49
Cu&t
Kes
info
50
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Ana uygulama penceresini özelleştirin. Zaten açılmış belgeler veya pencereler etkilenmeyecektir.
info
51
Cylinder
info
52
Diffuse:
info
53
Disable &automatic updates
Otomatik güncellemeleri devre dışı bırak
info
54
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
55
Displayed Data Type
info
56
Download
İndir
info
57
Emissive:
info
58
Extrusion surface
info
59
File associations...
Dosya ilişkilendirmeleri...
info
60
Filter:
Filtre:
info
I wish there were...
Select background