Polish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g kB
%g kB
info
2
%ix%i pixels
%ix%i pikseli
info
3
%ix%i pixels, %i frames
%ix%i pikseli, %i klatek
info
4
%s eraser
%s gumka
info
5
%s in bubble
%s w chmurce
info
6
%s selection
zaznaczenie %s
info
7
%s with effects
%s z efektami
info
8
&Active Layout
Aktywny Układ
info
9
&Adjust
Dostosuj
info
10
&Animation
Animacja
info
11
&Automatic zoom
&Zoom automatyczny
info
12
&Canvas size...
Wymiary kanwy...
info
13
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
14
&Create
Utwórz
info
15
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
16
&Edit
&Edycja
info
17
&File
&Plik
info
18
&Help
&Pomoc
info
19
&Image
&Obraz
info
20
&Invert selection
&Odwróć zaznaczenie
info
Select background
I wish there were...