Polish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%ix%i pixels
%ix%i pikseli
info
2
&Active Layout
Aktywny Układ
info
3
&Adjust
Dostosuj
info
4
&Automatic zoom
&Zoom automatyczny
info
5
&Canvas size...
Wymiary kanwy...
info
6
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
7
&Create
Utwórz
info
8
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
9
&Edit
&Edycja
info
10
&File
&Plik
info
11
&Help
&Pomoc
info
12
&Image
&Obraz
info
13
&Invert selection (%s)
&Odwróć wybór (%s)
info
14
&Large grid
&Gruba siatka
info
15
&Layer
Warstwa
info
16
&Mask
&Maska
info
17
&New...
&Nowy...
info
18
&No grid
&Bez siatki
info
19
&Open...
&Otwórz...
info
20
&Paste
&Wklej
info
I wish there were...
Select background