Finnish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g kB
%g kiloBittiä
info
2
%i bytes
%i bittiä
info
3
%ix%i pixels
%ix%i pikseliä
info
4
&About %s...
&Tietoja %...
info
5
&Active Layout
info
6
&Active layout
info
7
&Adjust
info
8
&Arbitrary rotation...
&Kuvion vapaa kääntäminen
info
9
&Automatic zoom
&Automaattinen suurennus
info
10
&Bevel...
&Viistota...
info
11
&Blend with background...
info
12
&Canvas size...
%Piirtoalueen koko...
info
13
&Colorize...
&Väritä...
info
14
&Copy
&Kopioi
info
15
&Copy %s
Kopioi
info
16
&Create
&Luo
info
17
&Delete image
Poista kuva
info
18
&Disable undo
Poista kumoaminen käytöstä
info
19
&Document
%Dokumentti
info
20
&Drop shadow...
&Luo varjo
info
Vista & Win 7 icons
Select background