Finnish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%ix%i pixels
%ix%i pikseliä
info
2
&About %s...
&Tietoja %...
info
3
&Active Layout
info
4
&Active layout
info
5
&Adjust
info
6
&Arbitrary rotation...
&Kuvion vapaa kääntäminen
info
7
&Automatic zoom
&Automaattinen suurennus
info
8
&Bevel...
&Viistota...
info
9
&Blend with background...
info
10
&Canvas size...
%Piirtoalueen koko...
info
11
&Colorize...
&Väritä...
info
12
&Copy
&Kopioi
info
13
&Copy %s
Kopioi
info
14
&Create
&Luo
info
15
&Delete image
Poista kuva
info
16
&Disable undo
Poista kumoaminen käytöstä
info
17
&Document
%Dokumentti
info
18
&Drop shadow...
&Luo varjo
info
19
&Edit
&Muokkaa
info
20
&Essentials...
&Olennaiset
info
Select background
Vista & Win 7 icons