Polish phrases #1-8 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
Create Cursor from Image
Stwórz kursor z obrazka
info
2
Create animated fire
Stwórz animowany ogień
info
3
Cursors are always resized to 32x32 pixels when used by Windows.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Set_Size">More information</a>
Rozmiar kursorów jest zmieniany na 32x32 piksele kiedy używane są w systemie Windows.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Set_Size">More information</a>
info
4
Detect background color
Wykryj kolor tła
info
5
Learn about translating.
Dowiedz się o tłumaczeniu
info
6
No image in clipboard.
Brak obrazów w schowku
info
7
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Sposób zmiany rozmiaru określa rozciągnąć czy obciąć obraz.
info
8
Set Image Size
Ustaw rozmiar obrazu
info
Vista & Win 7 icons
Select background