Estonian phrases #541-560 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Custom &operation...
Kohandatud operatsioonid...
info
542
Custom (contact author)
info
543
Custom JScript operation
Kohandatud JScripti tegevus
info
544
Custom Operation
Oma Operatsioon
info
545
Custom Panel Height
info
546
Custom Size
info
547
Custom background
info
548
Custom color
info
549
Custom colors
Kohandatud värvid
info
550
Custom convolution filter
info
551
Custom icons...
Omad ikoonid...
info
552
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Omad seaded tööriistadele, värvidele, täitestiilile ja joonistusmoodusele.
info
553
Custom size
info
554
Custom size:
info
555
Custom zoom
Oma Suum
info
556
Custom1
Kohandus 1
info
557
Customize
info
558
Customize currently used mouse cursors. Create and modify cursor schemes.
info
559
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Kohanda põhiaknad. Praegu avatud dokumentidele ja akendele ei toimi.
info
560
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Lõika valik ja aseta lõikelauale.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...