Bulgarian phrases #801-820 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Custom background
info
802
Custom color
Нормални цветове
info
803
Custom colors
Нормални цветове
info
804
Custom convolution filter
info
805
Custom convolution filter...
info
806
Custom format...
Потребителски формат...
info
807
Custom grid
info
808
Custom icons...
Нормални икони
info
809
Custom operation #1
info
810
Custom operation #2
info
811
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Нормално предизбиране на инструменти, цветове, стилове за запълване и метод на рисуване.
info
812
Custom zoom
Нормалноа промяна на увеличението
info
813
Custom1
По поръчка1
info
814
Customize Application Icon
info
815
Customize application icon...
info
816
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Преработи основния прозорец на приложението. Вече отворените документи няма да се повлияят.
info
817
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Изрежи избраното и го сложи в Клипборда.
info
818
Cutoff
info
819
Cylinder
info
820
Cylinder is a tube with straight sides and two equal sized circular end.
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?