Danish phrases #1681-1700 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1681
Mouse &wheel:
Musehjul:
info
1682
Mouse gesture
Musgestus
info
1683
Mouse gestures...
Musegestus...
info
1684
Move
Flytning
info
1685
Move camera sideways
Flyt kamera sidelæns
info
1686
Move camera straight
Flyt kamera lige
info
1687
Move component by the defined distance in X, Y, and Z directions.
Flyt emne med givet afstand i X, Y og Z rettninger
info
1688
Move layer down
Flyt lag ned
info
1689
Move layer up
Flyt lag op
info
1690
Move point or select
Flyt punkt eller vælg
info
1691
Move snapshot down
Flyt snapshot ned
info
1692
Move snapshot up
Flyt snapshot op
info
1693
Move the dragged layer up or down.
Flyt det trukkede lag op eller ned
info
1694
Move the slider to modify a single color channel of the current color.
Flyt skyderen for at redigere en enkel farvekanal fra den valgte farve.
info
1695
Move the slider to the left to soften the image, to the right to sharpen it. If the slider is in the center, no effect is applied.
Flyt skyderen til venstre for at blødgøre billedet, og til højre for at øge skarpheden. Sæt den i midten for ikke at ændre noget.
info
1696
Move your mouse while holding left button down to rotate the rectangle.
Venstreklik og bevæg musen for at rotere rektanglet.
info
1697
Move, resize and rotate
Flyt, skift størrelse og rotér
info
1698
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
Flyt, roter, skalér eller aktiver perspektiv transformation for det valgte område.
info
1699
Movement method
Bevægelsesmetode
info
1700
Movement mode
Flytning
info
Select background
I wish there were...