Danish phrases #781-800 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Crop to selection
Beskær til markering
info
782
Cross
Kryds
info
783
Crosshatch...
info
784
Crystallize...
Krystalisér...
info
785
Cu&t
Klip
info
786
Cu&t %s
Klip %s
info
787
Cubic interpolation
Kubisk interpolering
info
788
Cubism...
Kubisme...
info
789
Culling Method
Cullingmetode
info
790
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Dokumentet indeholder ugemte data. Du kan prøve at gemme med 'Gem...' knappen.
info
791
Cursor -> Icon
Markør -> Ikon
info
792
Curve
Kurve
info
793
Custom
Tilpas
info
794
Custom &operation...
Tilpasset handling...
info
795
Custom (contact author)
Tilpas (kontakt udvikler)
info
796
Custom JScript operation
Tilpasset JScript handling
info
797
Custom Operation
Tilpasset handling
info
798
Custom Panel Height
Tilpasset panelhøjde
info
799
Custom background
Tilpasset baggrund
info
800
Custom color
Tilpasset farve
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons