Danish phrases #781-800 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Cross
Kryds
info
782
Crosshatch...
info
783
Crystallize...
Krystalisér...
info
784
Cu&t
Klip
info
785
Cu&t %s
Klip %s
info
786
Cubic interpolation
Kubisk interpolering
info
787
Cubism...
Kubisme...
info
788
Culling Method
Cullingmetode
info
789
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Dokumentet indeholder ugemte data. Du kan prøve at gemme med 'Gem...' knappen.
info
790
Cursor -> Icon
Markør -> Ikon
info
791
Curve
Kurve
info
792
Custom
Tilpas
info
793
Custom &operation...
Tilpasset handling...
info
794
Custom (contact author)
Tilpas (kontakt udvikler)
info
795
Custom JScript operation
Tilpasset JScript handling
info
796
Custom Operation
Tilpasset handling
info
797
Custom Panel Height
Tilpasset panelhøjde
info
798
Custom background
Tilpasset baggrund
info
799
Custom color
Tilpasset farve
info
800
Custom colors
Tilpassede farver
info
Vista & Win 7 icons
Select background