Norwegian (Bokmål) phrases #2281-2300 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2281
Selection mask ID:
Markerings maske ID:
info
2282
Selection sync ID
Markeringsynkronserings ID
info
2283
Selection sync ID:
Markeringssynkroniserings ID:
info
2284
Selection synchronization
info
2285
Selection synchronization ID
Markeringssynkroniserings ID:
info
2286
Selection:
Markering:
info
2287
Serious Fog...
info
2288
Set Custom Grid
info
2289
Set Custom Image Zoom
Velg egendefinert bildeforstørrelse
info
2290
Set blending mode
Velg blandingsmodus
info
2291
Set coordinates mode
Bruk kordinat modus
info
2292
Set image color depth to 1bit. 1bit images may contain black, white and transparent pixels.
info
2293
Set image color depth to 24bits. 24bits images may contain pixels of any color or transparent pixels.
info
2294
Set image color depth to 32bits. 32bits images (Windows XP icons) may contain pixels fo any color and any level of transparency.
info
2295
Set image color depth to 4bits. 4bits images may contain pixels of 16 colors or transparent pixels.
info
2296
Set image color depth to 8bits. 8bits images may contain pixels of 256 custom colors or transparent pixels.
info
2297
Set new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">More information</a>.
Velg ny lerretstørrelse og posisjon på det orginale bildet.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">Mer informasjon</a>.
info
2298
Set outline width
Velg ytre bredde
info
2299
Set outline width of a shape to the predefined value.
Velg disposisjonsnivå bredden av en form for forhåndsdefinert verdi.
info
2300
Set primary color
Velg hovedfarge
info
I wish there were...
Select background