Bosnian phrases #1041-1060 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Enter or change license
Ukucajte ili promijenite licencu
info
1042
Enter or purchase license
Ukucajte ili kupite licencu
info
1043
Enter received serial number or order a new license.
Ukucajte primljeni serijski broj ili naručite novu licencu.
info
1044
Enter value for a single color component. Range and accuracy can be set in application options.
Ukucajte vrijednost za jednobojnu komponentu. Raspon i tačnost mogu se postaviti u opcijama aplikacije.
info
1045
Entire image
Cijela slika
info
1046
Error: %s - %s
Greška: %s - %s
info
1047
Evaluation period expired.\n\nSaving functionality will be restored after valid license is entered.
Probni period je istekao.\n\nFunkcija snimanja bit će vraćena kada se unese važeća licenca.
info
1048
Every point on the surface of a sphere is at an equal distance from its center.
Svaka tačka na površini kugle je na jednakoj udaljenosti od njenog centra.
info
1049
Exe script
Exe skripta
info
1050
Executable files
Izvršni fajlovi
info
1051
Execution
Izvršavanje
info
1052
Explanation of this command's function.
Pojašnjenje funkcionisanja ove komande.
info
1053
Exponent
info
1054
Export Database
Izvezi bazu podataka
info
1055
Export File
Izvezi fajl
info
1056
Export Window Layout Configuration
Izvezi konfiguraciju rasporeda prozora
info
1057
Export as 3D Studio object
Izvezi kao 3D studio objekt
info
1058
Export current color swatches to a file.
Izvezi uzorke trenutne boje u fajl.
info
1059
Export file
Izvezi fajl
info
1060
Export layer...
Izvezi sloj...
info
Select background
I wish there were...