Hungarian phrases #1561-1580 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Save the active document.
Aktív dokumentum mentése
info
1562
Save the image in selected layer into a file.
A kijelölt rétegen lévő kép mentése egy fájlba.
info
1563
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
A kijelölt terület vagy a teljes kép mentése ha semmi sincs kijelölve.
info
1564
Save unchanged
Mentés változatlan
info
1565
Save|Close document saving changes.
Mentés|A dokumentum bezárása és a változtatások mentése.
info
1566
Saving of file failed.\n\nPlease try a different location.
A fájl mentése sikertelen.\n\nKérjük, próbálja meg egy másik helyre.
info
1567
Scale
Méretezés
info
1568
Scale to fit paper
Papírmérethez igazítás
info
1569
Scale:
Méretezés:
info
1570
Scroll selection
Görgetősáv kijelölés
info
1571
Scroll the selected item into view when clicked outside the window.
info
1572
Search the help for selected phrase.
A kiválsztott mondat keresése a súgóban.
info
1573
Secondary color
Másodlagos szín
info
1574
Secondary color sync-ID:
Másodlagos szín szinkron ID:
info
1575
Select &all
Az összes kiválasztása
info
1576
Select &all (%s)
Összes kijelölése (%s)
info
1577
Select Location
Hely kiválasztása
info
1578
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Itt válassza ki azt az egér mozdulatot, amit a vezérlés párbeszédpanel jobb oldalának a segítségével beállít. A beállított művelet lesz végrehajtva, amikor ezt a mozdulatot használja a raszteres szerkesztőben az egér jobb oldali gombjának segítségével.
info
1579
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Válassza ki a téglalapot az egér húzásával. Tartsa lenyomva a SHIFT és/vagy CTRL a jelenlegi kijelölésnek hozzáadáshoz, eltávolításhoz vagy tagadáshoz.
info
1580
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Jelöljük ki a kattintással megadott képpont hasonló. Tartsa lenyomva a CTRL, illetve SHIFT, az új kijelölés az aktuális egy összekapcsolására.
info
Select background
What about ICL files?