Hungarian phrases #961-980 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
Import color swatches from a file.
Színminták importálása fájból.
info
962
Import file
Fájl importálása
info
963
Import layer...
Réteg importálása...
info
964
Import mask...
Maszk importálása...
info
965
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
Többpontos módban, a színátmenetes kitöltés több induló ponttal. Az utolsó képpont minimum különbsége az induló ponttól.
info
966
Increase image magnification by one step.
A nagyítás növelése egy lépéssel.
info
967
Increase opacity
Átlátszatlanság növelése
info
968
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Az átlátszatlanság (alfa) növelése az ecset eszköz használatával.
info
969
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Növelje vagy csökkentse a rajzvászon méretét, és határozza meg az eredeti kép pozícióját.
info
970
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Növelheti vagy csökkentheti a rajzvászon méretét. Határozza meg az eredeti kép pozícióját.
info
971
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
info
972
Increase outline width
Növelje körvonal szélességét
info
973
Increase pixels' transparency.
A képpont átlátszóság növelése.
info
974
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
A körvonal szélességének növelése 1 vagy 5 képponttal ha a CTRL gombot megnyomja.
info
975
Indicates the currently used value for outline width.
A jelenleg használt körvonal szélesség kijelzése.
info
976
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Inicializálja a maszkot a kép alfa csatornáján.
info
977
Inner shadow
Belső árnyék
info
978
Insert Clipboard contents.
Vágólap tartalom beszúrása
info
979
Insert a copy of the selected layer right after it.
Ez után a kijelölt réteg beszúrására.
info
980
Insert as new layer
info
Select background
What about ICL files?