Swedish (Sweden) phrases #1021-1040 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Label
info
1022
Label:
info
1023
Lambda
info
1024
Language
Språk
info
1025
Language synchronization
Språk synkronisering
info
1026
Language:
Språk:
info
1027
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Språk markerade med flaggor är installerade. Välj språk och klicka på knappen Hämta för att försöka hämta översättningstabellen.
info
1028
Large
Stor
info
1029
Large icons
info
1030
Lasso
rep
info
1031
Latest news, tutorials, support center.
Senaste nyheter, handledningar, supportcenter.
info
1032
Layer
Överlägg
info
1033
Layer effect files
info
1034
Layer painting
Lager färgläggning
info
1035
Layer style
Lagerstil
info
1036
Layered Image
Skiktad Bild
info
1037
Layered Image - Layer Effect
info
1038
Layered Image - Layer Properties
info
1039
Layered Image - Manage Layers
info
1040
Layered image
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?