Swedish (Sweden) phrases #1841-1860 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Toolbar name
info
1842
Top
Överst
info
1843
Top left
Överst till vänster
info
1844
Top right
Överst till höger
info
1845
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
info
1846
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
info
1847
Transformation
Förändringsfunktion
info
1848
Transformation:
info
1849
Translated string:
Översatt fras:
info
1850
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Översättningstabellen innehåller %i frasar. Tryck på Uppdatera för att se om flera är tillgängliga.
info
1851
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Översättning tabellen innehåller %i frasar. Det finns även %i översatta av dig. Klicka på Skicka för att göra dem tillgängliga för andra.
info
1852
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Översättningstabellen inte är tillgänglig, prova att ladda ner eller hjälp till med att översätta själv.
info
1853
Translation tables for this language are not available.
Översättningstabeller för detta språk är inte tillgängliga.
info
1854
Translator mode
Översättningsläge
info
1855
Transparency
info
1856
Turbulence:
info
1857
Turn the image upside down.
Ändra bilden up och ned.
info
1858
Tutorials
Handledningar
info
1859
Type
Typ
info
1860
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
info
Select background
Vista & Win 7 icons